Tečaj španščine poteka v okviru projekta Temeljne in poklicne kompetence 2018 - 2022. Financirata ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.